Indikacije

Terapijske indikacije lijeka Lyrica

Terapijske indikacije1

Neuropatska bol

Lyrica® je indicirana za liječenje periferne i centralne neuropatske boli u odraslih osoba.

Epilepsija

Lyrica® je indicirana kao dodatna terapija u odraslih osoba s parcijalnim napadajima, sa ili bez sekundarne generalizacije.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Lyrica® je indicirana za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba.

Literatura:

 1. Zadnji odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka Lyrica®.

Način djelovanja

LYRICA® smanjuje prekomjerno oslobađanje ekscitacijskih neuroprijenosnika1

Mehanizam djelovanja lijeka Lyrica

Pripremljeno prema 1.

LYRICA® smanjuje prekomjerno oslobađanje ekscitacijskih neuroprijenosnika.1 LYRICA® se selektivno i s velikim afinitetom vezuje za podjedinicu α2-δ kalcijevih kanala osjetljivih na električni napon, koji su prisutni u cijelom živčanom sustavu, i tako smanjuje ulazak kalcija u neurone.1,2 Prekomjerno aktivan prijenos neurona koji oslobađaju tvar P, glutamat i noradrenalin vraća se u normalno fiziološko stanje.1

Literatura:

 1. Kavoussi R. Pregabalin: from molecule to medicine. Eur Neuropsychopharmacol. 2006;16(suppl 2):S128-S133.
 2. Lyseng-Williamson KA, Siddiqui MAA. Pregabalin: a review of its use in fibromyalgia. Drugs. 2008;68(15):2205-2223.

Učinkovitost

LYRICA® omogućuje brzo i održano smanjenje periferne neuropatske boli1-3 

Poboljšanje rezultata za bol kod bolne dijabetičke periferne neuropatije 

LYRICA® je u dozama od 300 mg na dan i 600 mg na dan značajno ublažila bol u odnosu na placebo već nakon tjedan dana, a taj se učinak održao tijekom cijelog 5-tjednog ispitivanja.4 

Učinkovitost

*P=0,0001, **P<0,0005, ***P<0,001 u odnosu na placebo 
LOCF = prijenos posljednje opažene vrijednosti  

Pripremljeno prema 4.  

*5-tjedno, randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje primjene lijeka LYRICA® (pregabalin) za liječenje bolne dijabetičke periferne neuropatije (DPN) (ispitivanje 029 / ispitivanje DPN 1 u informacijama o lijeku odobrenima u SAD-u). Bolesnici su bili randomizirani u skupine koje su primale lijek LYRICA® u dozama od 75 mg na dan (n=77), 300 mg na dan (n=81) i 600 mg na dan (n=82) ili placebo (n=97), a uzimali su ih prema rasporedu primjene triput na dan. Bolesnici u skupinama liječenima dozama od 75 i 300 mg na dan od samog su početka ispitivanja primali punu dozu dodijeljenu randomizacijom. Brojevi bolesnika navedeni na slici odnose se na bolesnike uključene u primarnu analizu populacije predviđene za liječenje (engl. intention to treat, ITT), uz prijenos posljednje opažene vrijednosti (LOCF), koja je provedena na kraju ispitivanja. Promjene tijekom vremena temelje se na analizi opaženih slučajeva. Kao i u svim ispitivanjima liječenja boli, primarna varijabla za djelotvornost bio je srednji rezultat za bol na kraju ispitivanja u svakoj skupini liječenoj lijekom LYRICA® u odnosu na onu koja je primala placebo, koji se temeljio na rezultatima za bol u posljednjih 7 dana liječenja navedenima u dnevniku koji su vodili bolesnici. Osim toga, uspoređivali su se i srednji tjedni rezultati. 

LYRICA® u dozi od 600 mg na dan bila je značajno djelotvornija u smanjenju boli nego placebo, počevši od 2. tjedna pa sve do kraja 6-tjednog ispitivanja5

Učinkovitost

*P<0,05, **P<0,01 u odnosu na placebo 
LOCF = prijenos posljednje opažene vrijednosti  

Pripremljeno prema 5. 

*6-tjedno, randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje primjene lijeka LYRICA® (pregabalin) za liječenje bolne dijabetičke periferne neuropatije (DPN) (ispitivanje 014). Bolesnici su bili randomizirani u skupine koje su primale lijek LYRICA® u dozama od 150 mg na dan (n=79) i 600 mg na dan (n=82) ili placebo (n=85), a uzimali su ih prema rasporedu primjene triput na dan. Brojevi bolesnika navedeni na slici odnose se na bolesnike uključene u primarnu analizu populacije predviđene za liječenje (ITT), uz prijenos posljednje opažene vrijednosti (LOCF), koja je provedena na kraju ispitivanja. Promjene tijekom vremena temelje se na analizi opaženih slučajeva. Kao i u svim ispitivanjima liječenja boli, primarna varijabla za djelotvornost bio je srednji rezultat za bol na kraju ispitivanja u svakoj skupini liječenoj lijekom LYRICA® u odnosu na onu koja je primala placebo, koji se temeljio na rezultatima za bol u posljednjih 7 dana liječenja navedenima u dnevniku koji su vodili bolesnici. Osim toga, uspoređivali su se i srednji tjedni rezultati. 

Djelotvornost kod bolne dijabetičke periferne neuropatije: bolesnikov opći dojam promjene (PGIC)  

LYRICA® je u dozama od 300 mg na dan i 600 mg na dan značajno poboljšala bolesnikov dojam boli4

Učinkovitost 

*P=0,001 u odnosu na placebo 

Pripremljeno prema 4. 

 *5-tjedno, randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje primjene lijeka LYRICA® (pregabalin) za liječenje bolne dijabetičke periferne neuropatije (DPN) (ispitivanje 029 / ispitivanje DPN 1 u informacijama o lijeku odobrenima u SAD-u). Bolesnici su bili randomizirani u skupine koje su primale lijek LYRICA® u dozama od 75 mg na dan (n=77), 300 mg na dan (n=81) i 600 mg na dan (n=82) ili placebo (n=97), a uzimali su ih prema rasporedu primjene triput na dan. Bolesnici u skupinama liječenima dozama od 75 i 300 mg na dan od samog su početka ispitivanja primali punu dozu dodijeljenu randomizacijom. Brojevi bolesnika navedeni na slici odnose se na bolesnike uključene u primarnu analizu populacije predviđene za liječenje (ITT), uz prijenos posljednje opažene vrijednosti (LOCF), koja je provedena na kraju ispitivanja. Promjene tijekom vremena temelje se na analizi opaženih slučajeva. Kao i u svim ispitivanjima liječenja boli, primarna varijabla za djelotvornost bio je srednji rezultat za bol na kraju ispitivanja u svakoj skupini liječenoj lijekom LYRICA® u odnosu na onu koja je primala placebo, koji se temeljio na rezultatima za bol u posljednjih 7 dana liječenja navedenima u dnevniku koji su vodili bolesnici. Osim toga, uspoređivali su se i srednji tjedni rezultati. 

Značajno poboljšanje kvalitete sna u bolesnika s bolnom dijabetičkom perifernom neuropatijom uz sve tri odobrene doze 

Smanjenje utjecaja boli na kvalitetu sna od početka do kraja ispitivanja bilo je značajno veće uz lijek LYRICA® u dozama od 150, 300 i 600 mg na dan nego uz placebo.6  

Poboljšanje kvalitete sna opaženo je već u prvom tjednu.5 

Učinkovitost

*P<0,0001, **P=0,007 u odnosu na placebo / srednji početni rezultat za bol 6,5

Pripremljeno prema 6.

Literatura:

 1. Freynhagen R, Strojek K et al. Efficacy of pregabalin in neuropathic pain evaluated in a 12-week, randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled trial of flexible- and fixed-dose regimens. Pain. 2005;115(3):254-263.
 2. Sharma U, Griesing T et al. Time to onset of neuropathic pain reduction: A retrospective analysis of data from nine controlled trials of pregabalin for painful diabetic peripheral neuropathy and postherpetic neuralgia. Am J Ther. 2010;17(6):577-585.
 3. Stacey BR, Dworkin RH et al. Pregabalin in the treatment of refractory neuropathic pain: results of a 15-month open-label trial. Pain Med. 2008;9(8):1202-1208.
 4. Lesser H, Sharma U et al. Pregabalin relieves symptoms of painful diabetic neuropathy: A randomized controlled trial. Neurology. 2004;63(11):2104-2110.
 5. Richter RW, Portenoy R et al. Relief of painful diabetic peripheral neuropathy with pregabalin: A randomized, placebo-controlled trial. J Pain. 2005;6(4):253-260.
 6. Freeman R, Durso-DeCruz E et al. Efficacy, safety, and tolerability of pregabalin treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: findings from seven randomized, controlled trials across a range of doses. Diabetes Care. 2008;31(7):1448-1454.

Sigurnost i podnošljivost

Sigurnost i podnošljivost lijeka LYRICA® 

LYRICA® omogućuje fleksibilno doziranje na temelju bolesnikova odgovora na liječenje i podnošljivost1  

Najčešće su nuspojave liječenja omaglica i pospanost, koje su blage do umjerene težine i obično prolazne prirode;2 stope prekida liječenja zbog najčešćih nuspojava su niske.3  

Prema analizi objedinjenih podataka iz sedam dvostruko slijepih, randomiziranih, placebom kontroliranih ispitivanja primjene lijeka LYRICA® za liječenje bolne dijabetičke periferne neuropatije, nuspojave su u pravilu bile blage do umjerene težine.3 

Većina bolesnika s bolnom dijabetičkom perifernom neuropatijom zadovoljna je s podnošljivošću lijeka LYRICA®.4 

Sigurnost i podnošljivost

*Na temelju rezultata analize objedinjenih podataka iz sedam kontroliranih ispitivanja provedenih u bolesnika s bolnom dijabetičkom perifernom neuropatijom. Česte nuspojave koje su se javile tijekom liječenja i prekidi liječenja zabilježeni u ≥5% bolesnika u bilo kojoj liječenoj skupini. Jedan je bolesnik u skupini liječenoj dozom od 600 mg imao i edem i periferni edem.

Literatura:

 1. Zadnji odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka Lyrica®.
 2. Freynhagen R, Serpell M et al. A comprehensive drug safety evaluation of pregabalin in peripheral neuropathic pain. Pain Pract. 2015;15(1):47-57. 
 3. Freeman R, Durso-DeCruz E et al. Efficacy, safety, and tolerability of pregabalin treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: findings from seven randomized, controlled trials across a range of doses. Diabetes Care. 2008;31(7):1448-1454. 
 4. Toelle TR, Varvara R et al. Pregabalin in neuropathic pain related to DPN, cancer and back pain: analysis of a 6-week observational study. The Open Pain J. 2012;5:1-11

Doziranje

LYRICA® omogućuje fleksibilno doziranje na temelju bolesnikova odgovora na liječenje i podnošljivost1 

Fleksibilno doziranje znači da bolesnik može uzimati lijek dvaput ili triput na dan, s hranom ili bez nje.1  

LYRICA® ima predvidljiv odgovor na dozu2 zbog linearne farmakokinetike1,2 te porast djelotvornosti uz povećanje doze (na temelju podataka prikupljenih kod bolne dijabetičke periferne neuropatije).3  

Započnite s malom dozom1 
Liječenje započnite dozom od 150 mg na dan, primijenjenom u obliku 2 ili 3 zasebne doze. 

Doziranje

Postupno povećavajte dozu (ako je to potrebno) na temelju pažljive ocjene njegova odgovora na liječenje i podnošljivosti, pazeći da pritom ne premašite maksimalnu preporučenu dozu.

Doziranje

Za neuropatsku bol1:

• nakon 3 - 7 dana: povećajte dozu na 300 mg na dan,

• nakon dodatnih 7 dana: povećajte dozu na maksimalnih 600 mg na dan.

Literatura:

 1. Zadnji odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka Lyrica®.
 2. Bockbrader HN, Wesche D et al. A comparison of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of pregabalin and gabapentin. Clin Pharmacokinet. 2010;49(10):661-669.
 3. Freeman R, Durso-Decruz E et al. Efficacy, safety, and tolerability of pregabalin treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: findings from seven randomized, controlled trials across a range of doses. DiabetesCare. 2008;31(7):1448-1454

Smjernice u liječenju

Smjernice o farmakološkom liječenju neuropatske boli 

Liječenje neuropatske boli je zahtijevno, a bolesnici s neuropatskom boli često su neprimjereno ili neadekvatno liječeni, zbog čega su preporuke liječenja temeljene na dokazima bitne za ovu populaciju.1 Europska federacija neuroloških društava (EFNS) i Međunarodno udruženje za proučavanje boli (IASP) revidirali su i ažurirali svoje smjernice o farmakološkom liječenju neuropatske boli koristeći dokaze iz randomiziranih, kontroliranih ispitivanja.2,3 Smjernice EFNS-a ažurirane su 2010. godine i uključuju podatke iz kliničkih ispitivanja objavljenih između 2005. i 2009., a klasificirane su prema etiološkom stanju.2 Posebna interesna skupina za neuropatsku bol (NeuPSIG) IASP-a ažurirala je svoje smjernice na temelju sustavnog pregleda i metaanalize svih kliničkih podataka o liječenju neuropatske boli od 1966. do travnja 2013. koristeći klasifikaciju GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).3 

Rezultati kliničkih ispitivanja pokazali su da je pregabalin učinkovita terapija za bolnu dijabetičku polineuropatiju, s učincima ovisnim o dozi opaženim sa 600 mg dnevno u usporedbi s 300 mg ili 150 mg dnevno.2 Djelotvornost pregabalina opažena je i u post-herpetičkoj neuralgiji i središnjim neuropatskim bolnim stanjima, uključujući ozljedu leđne moždine.2 Na temelju visoke razine dokaza i djelotvornosti u kliničkim ispitivanjima, NeuPSIG smjenice snažno preporučuju pregabalin za liječenje neuropatske boli,3 a EFNS i NeuPSIG-a smjernice preporučuju pregabalin kao prvu liniju terapije za neuropatsku bol.2,3 Lyrica® (pregabalin) preporučuje se kao prva linija liječenja periferne i središnje neuropatske boli, uključujući bolnu dijabetičku polineuropatiju, post-herpetičnu neuralgiju i središnja neuropatska bolna stanja.2,3 

Literatura:

 1. Fornasari D. Pharmacotherapy for Neuropathic Pain: A Review. Pain Ther. 2017;6(Suppl 1):S25-S33.
 2. Attal N, Cruccu G et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. European Journal of Neurology 2010;17:1113-1123.
 3. Finnerup NB, Attal N et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015;14:162-173.

Skraćeni sažetak opisa svojstava lijeka

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

LYRICA 25 mg tvrde kapsule
LYRICA 75 mg tvrde kapsule
LYRICA 150 mg tvrde kapsule
LYRICA 300 mg tvrde kapsule

pregabalin

Lijek se izdaje na recept.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u RH: Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den Ijssel, Nizozemska

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:
Lyrica 25 mg tvrde kapsule: EU/1/04/279/003
Lyrica 75 mg tvrde kapsule: EU/1/04/279/012
Lyrica 150 mg tvrde kapsule: EU/1/04/279/018
Lyrica 300 mg tvrde kapsule: EU/1/04/279/024

Ovaj promotivni materijal sadrži bitne podatke o lijeku istovjetne onima iz Sažetka opisa svojstava lijeka, sukladno članku 15. Pravilnika o načinu oglašavanja o lijekovima (Narodne novine br. 43/15).

Prije propisivanja lijeka Lyrica tvrde kapsule molimo pročitajte odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka / Uputu o lijeku, uključujući detaljne informacije o indikacijama, kontraindikacijama, nuspojavama, mjerama opreza te doziranju i načinu primjene dostupne na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH (www.halmed.hr).

Terapijske indikacije: liječenje periferne i centralne neuropatske boli u odraslih osoba; dodatna terapija u liječenju epilepsije u odraslih osoba s parcijalnim napadajima, s ili bez sekundarne generalizacije; za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba. Doziranje: Doza se kreće u rasponu od 150 do 600 mg na dan, podijeljeno u dvije ili tri doze. Neuropatska bol: liječenje može započeti dozom od 150 mg na dan, podijeljenom u dvije ili tri doze. Ovisno o odgovoru i podnošljivosti lijeka u pojedinog bolesnika, doza se nakon 3 do 7 dana može povećati na 300 mg na dan te, po potrebi, nakon dodatnih 7 dana na maksimalnu dozu od 600 mg na dan. Epilepsija: liječenje pregabalinom može započeti dozom od 150 mg na dan, podijeljenom u dvije ili tri doze. Ovisno o odgovoru i podnošljivosti lijeka u pojedinog bolesnika, doza se nakon tjedan dana može povećati na 300 mg na dan. Maksimalna doza od 600 mg na dan može se postići nakon dodatnih tjedan dana. Generalizirani anksiozni poremećaj: doza se kreće u rasponu od 150 do 600 mg na dan, podijeljeno u dvije ili tri doze. Treba redovito procjenjivati potrebu za liječenjem. Liječenje pregabalinom može započeti dozom od 150 mg na dan. Ovisno o odgovoru i podnošljivosti lijeka u pojedinog bolesnika, doza se nakon tjedan dana može povećati na 300 mg na dan. Nakon sljedećih tjedan dana doza se može povećati na 450 mg na dan. Maksimalna doza od 600 mg na dan može se postići nakon dodatnih tjedan dana. Prekid primjene pregabalina: sukladno postojećoj kliničkoj praksi, ako se liječenje pregabalinom mora prekinuti, preporučuje se ukidati ga postupno tijekom najmanje tjedan dana, neovisno o indikaciji. Bolesnici s oštećenjem bubrega: pregabalin se iz sustavne cirkulacije primarno odstranjuje izlučivanjem nepromijenjenog lijeka putem bubrega. Budući da je klirens pregabalina upravo razmjeran klirensu kreatinina, u svakog pojedinog bolesnika s oslabljenom funkcijom bubrega  doza se mora prilagoditi sukladno njegovu klirensu kreatinina (CLcr). Bolesnici s oštećenjem jetre: nije potrebno prilagođavati dozu u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre. Pedijatrijska populacija: sigurnost i djelotvornost lijeka Lyrica u djece mlađe od 12 godina i adolescenata (12- 17 godina) nisu ustanovljene. Nema podataka o primjeni u djece. Starije osobe: u starijih bolesnika može biti potrebno smanjiti dozu pregabalina zbog oslabljene   funkcije bubrega. Način primjene: peroralna primjena, može se uzimati s hranom ili bez nje. Kontraindikacije: Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi: potreban je oprez u bolesnika sa šećernom bolešću, te kod sljedećih stanja: reakcija preosjetljivosti, teških kožnih nuspojava koje su povezane s liječenjem pregabalinom (uključujući Stevens-Johnsonov sindrom (SJS) i toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN), omaglica, somnolencija (oprez u vožnji!), gubitak svijesti, konfuzija i slabljenje mentalnih sposobnosti, učinci povezani s vidom, zatajenje bubrega, ukidanje istodobno primjenjivanih antiepileptika,  kongestivno zatajenje srca, liječenje centralne neuropatske boli uzrokovane ozljedom leđne moždine, respiratorna depresija, suicidalne ideje i ponašanje, oslabljena funkcija donjeg dijela gastrointestinalnog trakta, kod istodobne primjene s opioidima, encefalopatija, žene reproduktivne dobi, nepodnošenje laktoze. Lyrica može izazvati ovisnost o lijeku, čak i pri terapijskim dozama, a nakon prekida kratkotrajnog i dugotrajnog liječenja opaženi su simptomi ustezanja. Za dodatne informacije   o navedenom, pročitajte pažljivo sažetak opisa svojstava lijeka. Plodnost, trudnoća i dojenje: Žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom  liječenja. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost. Pregabalin prolazi kroz placentu u štakora. Pregabalin može proći kroz placentu u ljudi. Podaci iz nordijskog opservacijskog ispitivanja pokazali su veću prevalenciju ozbiljnih urođenih anomalija među pedijatrijskom populacijom izloženom pregabalinu u usporedbi s populacijom koja nije bila izložena. Rizik od ozbiljnih urođenih anomalija među pedijatrijskom populacijom izloženom pregabalinu u prvom tromjesečju trudnoće bio je nešto veći u usporedbi s neizloženom populacijom. Analize specifičnih anomalija pokazale su veći rizik za nastanak anomalija živčanog sustava, oka, orofacijalnih rascjepa, urinarnih anomalija i genitalnih anomalija, no brojčani su podaci bili mali i procjene neprecizne. Lyrica se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće osim ako to nije neophodno (ako korist liječenja za majku jasno nadilazi mogući rizik za plod). Pregabalin se izlučuje u majčino mlijeko. Učinak pregabalina na novorođenčad/dojenčad nije poznat. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje pregabalinom, uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu. Nema kliničkih podataka o učincima pregabalina na plodnost žena. Nuspojave: Nuspojave koje se javljaju vrlo često i često: nazofaringitis; pojačan tek; euforično raspoloženje, konfuzija, razdražljivost, dezorijentacija, nesanica, smanjen libido; omaglica, somnolencija, glavobolja, ataksija, poremećaj koordinacije, tremor, dizartrija, amnezija, poremećaj pamćenja, poremećaj pažnje, parestezija, hipoestezija, sedacija, poremećaj ravnoteže, letargija; zamagljen vid, diplopija; vrtoglavica; povraćanje, mučnina, konstipacija, proljev, flatulencija, distenzija abdomena, suha usta; grčevi u mišićima, artralgija, bol u leđima, bol u udovima, cervikalni spazam; erektilna disfunkcija; periferni edem, edem, neuobičajen hod, pad, osjećaj pijanosti, neuobičajeno osjećanje, umor; porast tjelesne težine. Detaljne informacije o svim nuspojavama molimo pogledajte u odobrenom Sažetku opisa svojstava lijeka. Datum revizije teksta: srpanj 2022.

LYR-2023-1037 ∙ Datum izrade: rujan 2023.

Uvod i naslijeđe

Dijabetes

Informacije o dijabetesu