Počevši od 29. studenog 2022., tvrtka Viatris je dovršila prodaju gotovo cijelog portfelja biosličnih lijekova (uključujući i povezane trademarkove tih proizvoda) tvrtki Biocon Biologics Limited i njenim podružnicama ("Biocon") i relevantna odobrenja za stavljanje na tržište u tijeku su prijenosa. Viatris Inc. i njegova društva kćeri ("Viatris") nisu povezana društva tvrtke Biocon, ali pružaju određene tranzicijske usluge Bioconu nakon datuma završetka prodajne transakcije, kao što su operativne web stranice (uključujući ovu web stranicu) koje se odnose na portfelj biosličnih lijekova u ime tvrtke Biocon.

Doziranje i primjena

Doziranje i primjena lijeka Semglee

Semglee®: Doziranje jednom dnevno, uvijek u isto vrijeme za 24-satni učinak1

Semglee® se primjenjuje jedanput na dan, u bilo koje vrijeme, ali svaki dan u isto doba.
Odmjeravanjem po 1 jedinicu, napunjenom brizgalicom mogu se odmjeriti doze inzulina do najveće jednokratne doze od 80 jedinica.
Režim doziranja (dozu i vrijeme primjene) potrebno je prilagoditi pojedinom bolesniku.
Pomno pratite vrijednosti glukoze, osobito ako se lijek mijenja u lijek Semglee® i tijekom početnih tjedana.

Doziranje i primjena lijeka Semglee

Pripremljeno prema 1.

NPH (Neutral Protamine Hagedorn)-srednjedugodjelujući/intermedijarni inzulin

Literatura:

1. Odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka Semglee®.

Uvod i naslijeđe

Dijabetes

Informacije o dijabetesu