Počevši od 29. studenog 2022., tvrtka Viatris je dovršila prodaju gotovo cijelog portfelja biosličnih lijekova (uključujući i povezane trademarkove tih proizvoda) tvrtki Biocon Biologics Limited i njenim podružnicama ("Biocon") i relevantna odobrenja za stavljanje na tržište u tijeku su prijenosa. Viatris Inc. i njegova društva kćeri ("Viatris") nisu povezana društva tvrtke Biocon, ali pružaju određene tranzicijske usluge Bioconu nakon datuma završetka prodajne transakcije, kao što su operativne web stranice (uključujući ovu web stranicu) koje se odnose na portfelj biosličnih lijekova u ime tvrtke Biocon.

Način djelovanja

Način djelovanja lijeka Ogivri-rezultati kliničkih ispitivanja

pripremljeno prema 1.

U 48. tjednu nisu uočene statistički značajne razlike između lijeka Ogivri® i referentnog trastuzumaba u vremenu do progresije tumora, preživljenja bez progresije ili ukupnog preživljenja.1

Potvrđena je učinkovitost i sigurnost u dugotrajnom ispitivanju lijeka Ogivri® te sličnost s referentnim trastuzumabom.2

Literatura:

1.Rugo HS, Pennella EJ et.al. Correlation between week 24 trastuzumab-dkst response and week 48 progression-free survival: The HERITAGE trial. Breast. Breast. 2021; 58:18–26.
2. Rugo HS, Pennella EJ et al. Final overall survival analysis of the phase 3 HERITAGE study demonstrates equivalence of trastuzumab-dkst to trastuzumab in HER2-positive metastatic breast cancer [published online ahead of print, 2021 Jun 14]. Breast Cancer Res Treat. 2021;10.1007/s10549-021-06197-5.

Uvod i naslijeđe

Biosimilari u liječenju karcinoma

Bioslični lijekovi