Anafilaksija uslijed uboda insekta

Povezanost težine anafilaksije i pojave respiratornih bolesti

Smrt uzrokovana respiratornim poremećajima u osoba s astmom i KOPB-om

Fatalna anafilaksija: Epidemiologija i čimbenici rizika