Kardiovaskularne teme 1.: Korelacija kvalitete prehrane, kardiovaskularnog rizika i smrtnosti diljem svijeta

Kardiovaskularne teme 2.: Korelacija kvalitete prehrane, kardiovaskularnog rizika i smrtnosti diljem svijeta

Utjecaj klimatskih promjena na zdravlje kardiovaskularnog sustava starijih osoba

Unos natrija, krvni tlak i rizik za KV bolesti i smrt